Algemene Voorwaarden

Reservering

U kunt desgewenst vooraf telefonisch of per email informeren naar de beschikbaarheid van de Orangerie Vlagheide. Een informatieverzoek is geen reservering!

Voor het reserveren van onze ruimte maakt u gebruik van het reserveringsformulier op onze website. Dit formulier dient volledig ingevuld te worden verstuurd. Wij zullen u z.s.m. een voorstel/offerte sturen. De reservering wordt door ons schriftelijk bevestigd (per email) en is dan pas bindend. Tarieven en mogelijkheden huur.

 

Annuleren van een reservering

Een reservering kan kosteloos geannuleerd worden uiterlijk drie werkdagen voor de gereserveerde datum. Bij latere annulering wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

De Orangerie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen van de gebruiker en/of zijn gasten of voor ongevallen die de gebruiker en/of zijn gasten onverhoopt mochten overkomen.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle door hem en/of zijn gasten veroorzaakte schade aan het pand van de Orangerie Vlagheide en/of de inventaris van de Orangerie Vlagheide, waaronder meubilair, installaties en zaken van De Orangerie Vlagheide, zoals breuk van glas, serviesgoed e.d. Elke schade dient direct gemeld te worden bij de beheerder.

 

Huisregels

 • De gebruiker is gehouden de Orangerie Vlagheide als een goed huisvader te gebruiken en in dezelfde staat achter te laten als waarin hij haar betrokken heeft.
 • De Orangerie Vlagheide is gelegen in een natuurgebied. De gebruiker houdt daar rekening mee. Overlast is niet toegestaan. 
 • De verhuurbare ruimte is ingericht in een basisopstelling. In overleg kan een gebruiker aangeven op welke wijze hij de Orangerie ingericht wil hebben.  De gebruiker mag ook zelf zorgdragen voor het inrichten van de Orangerie en het klaarzetten van het benodigde meubilair. De gebruiker dient na afloop van de reservering de ruimte zelf in de oorspronkelijke staat terug te brengen en deze veeg-schoon op te leveren. 
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de ruimte tijdens gebruik en dient deze na afloop weer netjes achter te laten. 
 • De gebruiker mag gebruik maken van de keuken, keukenapparatuur en koelcel mits deze schoon achtergelaten worden. Volg bij het gebruik van apparatuur de aanwezige instructies. 
 • De gashaard mag niet bediend worden door de gebruiker. 
 • Er is geen bedienend personeel aanwezig m.u.v. Uitvaart/koffietafel en bijeenkomsten waarbij dit vooraf besproken en gereserveerd is.  
 • De gebruiker dient de aanwijzingen van de beheerder.
 • Bij aankomst bij de Orangerie is toegangscontrole met legitimatie mogelijk.
 • De gebruiker mag zelf etenswaren meebrengen of een eigen cateraar in te schakelen.  
 • Het is niet toegestaan zelf drank mee te nemen. 
 • De genuttigde dranken zullen  achteraf geteld en in rekening worden gebracht. Prijzen Drank Orangerie Vlagheide
 • Er mogen geen alcoholische dranken worden verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Het glaswerk dient in de Orangerie of op het terras te blijven. 
 • Gevonden voorwerpen dient u aan de beheerder af te geven.
 • Eventuele klachten kunt u melden bij de beheerder.
 • Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen in de Orangerie Vlagheide.
 • Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen in de Orangerie Vlagheide.
 • Kleed u correct bij gebruik van de Orangerie Vlagheide.
 • Het is verboden om geweld te gebruiken, te discrimineren, hinderlijk gedrag te vertonen of  iemand seksueel te intimideren bij gebruik van de Orangerie Vlagheide.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben bij gebruik van de Orangerie Vlagheide.
 • Het is verboden om in de Orangerie te roken.
 • Gebruiker draagt er zorg voor dat geen overlast voor de buren van de Orangerie Vlagheide wordt veroorzaakt.
 • Dieren zijn niet toegestaan in het pand van de Orangerie Vlagheide. 
 • Auto's dienen op de parkeerplaats van de Orangerie Vlagheide gezet te worden tenzij er afgesproken is dat van een andere plek gebruik kan worden gemaakt. 
 • Wifi is aanwezig
 • Er is geen geluidsinstallatie aanwezig in de Orangerie.
 • Er is een presentatie beeldscherm aanwezig.
 • Brandblussers en EHBO-kist zijn aanwezig.